Download materiaal DVG 2013

Gebruikerswaardering:  / 0

Lesmateriaal en bestanden van de sessies

Een aantal syllabi, GeoGebra bestanden en presentaties
van de dag van GeoGebra op 19 oktober 2013 aan de VUB
kunt u hieronder downloaden als pdf-bestand of gezipt-bestand.
Dit materiaal mag jij vrij gebruiken (voor niet commerciële doeleinden).

creativecommons  Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen

Toonsessie 2:
Creatief in oefeningen
Chris Cambré


Naast ‘gewone’ rekenoefeningen kan je een brede waaier aan mooie en leuke oefeningen bedenken om kennis en betekenis van formules en eigenschappen te testen.
Een gezonde dosis creativiteit en een inleiding op GeoGebra-script volstaat.
We verkennen hoe verrassend eenvoudig je oefeningen kan maken als:
- verbind de juiste combinaties met lijnstukken
- versleep grafiekjes (of voorschriften) naar de juiste plaats
- selecteer uit volgende lijst telkens het getoonde begrip
- klik de juiste oplossing (grafiek, voorschrift, formule…) aan

Download bestanden T3 (zip)

Download syllabus T3 (pdf)

Toonsessie 3:
GeoGebra in verschillende (leer)platformen
Paul Decuypere

Hoe kan je GeoGebra-applets overbrengen in Word, in presentatieprogramma’s als Powerpoint en Prezi of in een e-leerplatform zoals Blackboard of Smartschool?
GeoGebra heb je nu ook in verschillende versies. Naast de Java-versie is er de versie in html-5.
GeoGebrabestanden kan je uploaden in GeoTube en van daaruit embedden in websites.
Hoe kan je GeoGebrabestanden maken, bewaren, gebruiken in verschillende toepassingen en op verschillende apparaten (pc en/of tablet).
We verkennen de technische problemen en mogelijkheden om vlotter met al deze nieuwe mogelijkheden om te gaan.

Download presentatie (pdf)

Toonsessie 4:
Beschrijvende statistiek met GeoGebra
Brecht Dekeyser

Geogebra is sinds versie 4.0 het middel bij uitstek geworden om beschrijvende statistiek aan te brengen bij de leerlingen. Je krijgt een kort overzicht van de huidige mogelijkheden van het pakket (zowel op PC als op tablets, zoals de iPad), ideeën om zelf interactieve demo's te maken die je leerlingen inzicht verschaffen en tips om de leerplandoelstellingen te bereiken met behulp van Geogebra.

Download syllabus T4 (pdf)   website  www.geogebraboek.be

Toonsessie 5:
Random oefeningen maken met GeoGebra
Geert Heynickx

Wiskunde leer je door te doen.
Willen we leerlingen oefeningen aanbieden die telkens een nieuwe uitdaging vormen?
Willen we leerlingen hun gemaakte oefeningen zelf laten corrigeren?
Willen we leerlingen tussenstappen laten raadplegen?

We leren met GeoGebra bestanden creëren die telkens een positief antwoord geven op bovenstaande vragen. We nemen hiervoor leerstofonderdelen uit de eerste en de tweede graad, en dit zowel voor getallenleer als voor meetkunde.

Download syllabus T5 (pdf)

Download bestanden T5 (zip)

   

Werksessie 1:
Creatieve toepassingen en probleemoplossende vaardigheden
Ivan De Winne

De vakoverschrijdende eindtermen (VOET) en de specifieke eindtermen (SET),
waaronder de eindterm onderzoekscompetentie (SETOC),moeten leerlingen beter voorbereiden op het hoger onderwijs.

GeoGebra kan een prima hulpmiddel zijn bij het aanleren van deze vaardigheden.
Wij kunnen met GeoGebra rekenen, tekenen, illustreren, simuleren ...
Dit maakt van GeoGebra een heel geschikt hulpmiddel voor leerlingen
om zelfstandig problemen te verkennen en problemen op te lossen.

Aan de hand van een vijftal leuke wiskundeproblemen gaan wij SAMEN aan de slag
om op een creatieve manier deze vraagstukken te verkennen en te onderzoeken.

Download syllabus W1 (pdf)
Download bestanden W1 (zip)   website  www.mathelo.be

Werksessie 4 :
Ruimtemeetkunde in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs
Roger Van Nieuwenhuyze


We maken kennis met de 3-D mogelijkheden van GeoGebra

We werken samen een drietal voorbeelden uit:
doorsnede van een piramide met een vlak bepalen,
cartesiaanse vergelijking van een vlak bepalen als een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn,
de gemeenschappelijke loodlijn van 2 kruisende rechten bepalen.

Download syllabus W4 (pdf)

Download bestanden W4 (zip)

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Keynote Arne Engstrom (pdf)

Keynote Bart Windels (pdf)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Van volgende sessies zijn er (voorlopig) nog geen bestanden beschikbaar.

Werksessie 3:
GeoGebra voor beginners
Erik Van Acker

We laten ook de beginnende GeoGebra-gebruiker niet in de kou staan.
Hoe begin je in de klas met GeoGebra? Wat zijn de mogelijkheden en hoe gebruik ik het?

Toonsessie1:

Didactische ontwerpen van digitaal lesmateriaal
Mieke Abels en Wim Van Ooischoten

GeoGebra biedt prachtige mogelijkheden voor digitale activiteiten in het vak wiskunde.
Een leerling kan het gebruiken voor het maken en onderzoeken van meetkundige constructies en de bijbehorende algebraïsche representaties. Een docent/ontwerper kan met GeoGebra ook interactieve werkbladen of applets maken waarin al van alles wordt klaargezet voor de leerling.

De Digitale Wiskunde Omgeving van het Freudenthal Instituut biedt weer heel andere mogelijkheden voor digitaal lesmateriaal. De DWO biedt een webbased leeromgeving met leerlingregistratie en een rijke verzameling content, maar heeft daarnaast een uitgebreide auteursomgeving voor het ontwerpen van nieuwe content.

In deze workshop laten we zien hoe de mogelijkheden van Geogebra en de DWO kunnen worden geïntegreerd voor het maken van nog veelzijdiger digitaal lesmateriaal, waarbij ook gekeken wordt naar de achterliggende ontwerpprincipes 

Werksessie 2:
GeoGebra als hulp in de experimenteerfase bij het oplossen van een wiskundeprobleem
Stefan Oeyen

Bij het ontwerpen van een oplossing voor een wiskundeprobleem gaan we eerst het probleem verkennen. Vanuit deze verkenning schakelen we automatisch over naar een experimenteerfase om de oplossingsweg uit te stippelen.
GeoGebra kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het experimentele werk.
Tijdens de workshop gaan de deelnemers met GeoGebra aan de slag om minder gekende problemen op te lossen. De oplossingen steunen op de leerstof van de eerste of de tweede graad van het secundair onderwijs.

 

Apps voor Tablets

Gebruikerswaardering:  / 0

1-12-2013

Lancering van GeoGebra versie 4.4
html5 versie (zonder Java, met verbeterd CAS Giac)

1-09-2013

Start van het nieuwe schooljaar !

GeoGebra lanceert tablet apps voor Android, Windows en IPad

meer info via blog

downloaden via link

albeeldingapp

Deze versie maakt niet langer gebruik van Java
en is gebaseerd op html5.

Hét grote voordeel is de  uitwisselbaarheid van dit bestandstype
via het Internet ...

Versies van GeoGebra

Gebruikerswaardering:  / 1

Een aantal gebruikers vragen regelmatig:

"Welke versie van GeoGebra voor welk systeem?"

GeoGebra 4.2 met CAS?
GeoGebra 5 bèta met 3D?
JAVA of niet?
Windows, Linux, MacOS?
PC, Mac, iPad?

In bijlage een overzicht met de situatie op 24-04-2013

Welke_versie_van_GeoGebra_gebruiken? (pdf-bestand)

Op 1 december 2013 wordt GeoGebra 4.4 uitgebracht
Deze versie maakt niet langer gebruik van JAVA maar html5
en beschikt over een verbeterd computer algebra systeem,
met name GIAC, voor symbolisch rekenwerk.

Planning ontwikkeling GeoGebra app !

Gebruikerswaardering:  / 1

Dé vraag die GeoGebra gebruikers ons herhaaldelijk stellen is de volgende: "Wanneer wordt de app van GeoGebra uitgebracht?"

Dit gebeurt in verschillende fasen:

1° De ontwikkelaars van GeoGebra werken hard aan de webversie van GeoGebra. Hierbij moet een omzetting van de JAVA-versie naar html5 gebeuren.

De webversie werd ondertussen al uitgebreid met het rekenblad en CAS.

2° Een bèta-versie voor iPad wordt door een select clubje van GeoGebra gebruikers uitgetest.

3° De app voor iPad zal (vermoedelijk) beschikbaar zijn in de loop van deze zomer, voor de start van het nieuwe schooljaar.

4° Naast de ontwikkeling van de iPad versie wordt er ook gewerkt aan een versie voor Android...

GeoGebra 3D

Gebruikerswaardering:  / 1

De eerstvolgende versie 5 van GeoGebra zal worden uitgebreid met mogelijkheden voor ruimtemeetkunde!

Er is nu reeds een bruikbare versie 5 met 3D-mogelijkheden.

http://www.geogebra.org/webstart/5.0/geogebra-50-jogl2.jnlp