voorbeeld 1

GeoGebra is een prima gereedschap om eigenschappen te illustreren en te onderzoeken.

Als voorbeeld "De hoed van Napoleon".

Gegeven is een lijnstuk AB en een punt P op dit lijnstuk.

Teken drie gelijkzijdige driehoeken met als AB, AP en PB als zijde.

Bepaal de zwaartepunten van deze 3 driehoeken
en teken een driehoek die deze punten verbindt.

Onderzoek de ontstane driehoek!

Hoed van Napoleon

Bijhorend GeoGebra bestand  voorbeeld1.ggb

en interactief applet: