voorbeeld 2

Illustratie van de verschillende mogelijke transformaties:
spiegeling t.o.v. rechte, puntspiegeling, verschuiving en rotatie.

Versleep in dit applet de figuur (voet en het gele kruisje),
versleep ook de rechte,het centrum van de spiegeling,
alsook de vector en wijzig de rotatiehoek.

Download het bijhorende GeoGebra bestand  voorbeeld2.ggb

 

voorbeeld2