Wat is GeoGebra?

GeoGebra is de samenvoeging van Geometrie en Algebra.

GeoGebra is een gratis softwarepakket dat vlakke meetkunde, algebra, analyse, statistiek en (binnenkort) ook ruimtemeetkunde combineert.

Het pakket wordt sinds 2002 ontwikkeld door Markus Hohenwarter aan de Universiteit van Salzburg.

 

GeoGebra logo

 

Omdat de broncode van GeoGebra eveneens beschikbaar is voor geïnteresseerde gebruikers kan eenieder met enige programmeerervaring zijn bijdrage levering aan de verbetering van dit pakket volgens het OPEN SOURCE principe.

Zodoende ontstond een wereldwijde community van enthousiaste GeoGebra gebruikers die dit pakket voortdurend verbeteren en nieuwe functionaliteiten toevoegen.

Ondertussen werd de interface van GeoGebra vertaald in meer dan 50 talen waaronder het Nederlands.

Het discussieforum op de projectwebsite www.geogebra.org is de ideale plaats voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van technische- en didactische vragen van gebruikers.

Wereldwijd ontwikkelen wiskundeleerkrachten interactief lesmateriaal met GeoGebra. Zij zijn graag bereid om hun kennis en ervaringen te delen en hun lesmateriaal ter beschikking aan anderen via GeoGebraTube.

interface

De interface van GeoGebra ...